Obchodné podmienky

 

§1

Všeobecné ustanovenia

1. Internetový obchod [ďalej len „obchod“] vykonáva maloobchodný predaj prostredníctvom internetu v súlade s týmito nariadeniami [ďalej len „nariadenia“].

2. Vlastníkom obchodu je: ZOYA GROUP SP. Z O.O. so sídlom v Poľsku, 80 - 755 Gdansk, Szafarnia 11/F8, DIČ: PL583-341-62-99, IČO: 387816925, e-mailová adresa: info@zoyafashion.sk

3. Predpisy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej so zákazníkom.

4. Podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy je akceptovanie predpisov zákazníkom.

5. Ceny uvedené v obchode sú brutto ceny (vrátane DPH).

6. Tovar, ktorý je k dispozícii v obchode, je bez fyzických a právnych vád.

 

 

§2

Objednávky

1. Objednávky je možné zadávať nasledovne:

a) prostredníctvom formulára dostupného na webových stránkach obchodu,

b) e-mailom na adresu uvedenú na webových stránkach obchodu,

c) telefonicky na objednanie čísel dostupných na webe obchodu v záložke Kontakt.

2. Podmienkou objednávky je, že zákazník poskytne údaje, ktoré umožňujú overenie zákazníka a príjemcu tovaru. Obchod potvrdzuje prijatie objednávky e-mailom alebo telefonicky. Obchod má právo odmietnuť objednávku, obmedziť spôsob platby alebo požiadať o preddavok, ak objednávka vyvoláva odôvodnené pochybnosti o presnosti a spoľahlivosti poskytnutých údajov alebo o spôsobe platby.

3. Pre stránky záväzné sú informácie obsiahnuté na webovej stránke obchodu s tovarom zakúpeným v čase zadania objednávky, najmä: cena, vlastnosti produktu, jeho vlastnosti, prvky zahrnuté v súprave, dátum a spôsob doručenia.

4. Informácie na webových stránkach Obchodu nepredstavujú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka. Zadaním objednávky zákazník predloží ponuku na kúpu konkrétneho produktu. Kúpna zmluva sa uzatvára, keď zákazník potvrdí objednávku kliknutím na potvrdzovací odkaz v e-maile, ktorý zákazníkovi zaslal obchod.

 

§3

Platby

1. Zákazník má na výber spôsoby platby uvedené na karte Spôsoby platby.

2. Ceny za dopravu sú uvedené v cenníku dodávok.

3. Podmienkou prepustenia tovaru je platba za tovar a preprava.

 

§4

Preprava tovaru

1. Objednaný tovar odosiela obchod prostredníctvom prepravných spoločností (kuriér) alebo si ho môže zákazník vyzdvihnúť v sídle spoločnosti.

2. V prípade platby platobnou kartou sa konečný termín na dokončenie objednávky počíta od okamihu schválenia transakcie.

3. V prípade platby inej ako dobierka, dátum dodania sa predĺži o čas medzi zadaním objednávky a dátumom zaúčtovania dlžnej sumy na bankový účet v obchode.

4. Obchod využíva logistické služby spoločnosti CzechLogistic Michał Józef Staręga.

 

§5

Sťažnosti

1. Základom pre prijatie reklamácie je predloženie dokladu o kúpe tovaru zákazníkom (faktúra alebo faktúra s DPH).

2. V prípade nesúladu tovaru so zmluvou by mal zákazník reklamovaný tovar vrátiť do obchodu s popisom nesúladu.

3. Obchod reaguje na sťažnosť zákazníka do 14 pracovných dní od vrátenia tovaru spolu s popisom nesúladu. V prípade, že si overenie nesúladu vyžaduje stanovisko odborníka alebo zástupcu výrobcu tovaru, lehota na odpoveď do obchodu sa predĺži o čas, keď obchod získa takéto stanovisko.

4. Ak implementácia opodstatnenej reklamácie zahŕňa odoslanie nového produktu zákazníkovi alebo odstránenie nesúladu, náklady na dodanie znáša obchod.

5. Individuálne nastavenia počítača a monitora zákazníka spôsobujúce chybné alebo skreslené zobrazenie informácií o tovare (napr. Farby) nemôžu byť základom reklamácie.

 

§6

Právo na odstúpenie od zmluvy

1. Podľa zákona o ochrane určitých práv spotrebiteľa a zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným výrobkom z 2. marca 2000 má zákazník právo odstúpiť od zmluvy.

2. Právo na odstúpenie od zmluvy je účinné, ak zákazník do 14 dní od prijatia tovaru predloží do obchodu vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.

3. Zákazník vráti tovar do skladu do 14 dní od predloženia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. Vrátený produkt by mal byť neporušený, vrátane úplného, vo výrobnom obale, ktorý nemôže obsahovať stopy po použití. Náklady na dopravu znáša zákazník.

4. Obchod do 3 pracovných dní od prijatia zásielky skontroluje stav dodaného produktu.

5. Do 14 dní od kontroly tovaru vráti obchod zákazníkovi zaplatenú sumu mínus náklady na zmluvu. Zákazník by mal uviesť číslo bankového účtu, na ktorý sa má previesť suma vrátenej platby. V prípade platby kartou sa platba vráti na kartu. V prípade potreby vrátenia finančných prostriedkov za transakciu uskutočnenú zákazníkom s platobnou kartou, vráti predávajúci vrátenie prostriedkov na bankový účet priradený k platobnej karte objednávateľa.

6. V prípade, že zákazník poruší podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3 vyššie, vyhlásenie o odstúpení od zmluvy je neúčinné, tovar sa nevracia a obchod nevracia sumu zaplatenú zákazníkovi.

7. Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v čl. 10 odsek 3 zákona uvedeného v ods. 1 vyššie, t.j. v rozsahu:

a) poskytovanie služieb začatých so súhlasom zákazníka pred termínom odstúpenia od zmluvy (týka sa prípadov poskytovania služieb a nepredávania tovaru),

b) zvukové a obrazové záznamy a uložené na dátových nosičoch IT po odstránení pôvodného balenia zákazníka,

c) zmluvy o službách, ktorých cena alebo odmena závisí výlučne od pohybu cien na finančnom trhu,

d) výhody z vlastností špecifikovaných zákazníkom v objednávke, ktorú zadal alebo ktoré úzko súvisia s jeho osobou,

e) dávky, ktoré sa vzhľadom na svoju povahu nedajú vrátiť alebo ktorých subjekt podlieha rýchlemu zhoršovaniu,

f) doručenie tlače,

g) hazardné hry.

 

 

§7

Ochrana súkromia

1. Zákazník zadaním objednávky súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov výlučne za účelom dokončenia objednávky.

2. Zákazník môže tiež udeliť osobitný súhlas s prijímaním reklamných a propagačných materiálov z obchodu vrátane komerčného spravodajcu.

3. Zákazník má právo skontrolovať a opraviť svoje údaje, ako aj požiadať o odstránenie.

 

§8

Duševné vlastníctvo

Je zakázané používať akékoľvek materiály zverejnené na webových stránkach obchodu (vrátane fotografií a popisov tovaru) bez písomného súhlasu obchodu.

 

§9

Nadobudnutie účinnosti a zmeny a doplnenia nariadení

1. Nariadenia nadobúdajú účinnosť v deň uverejnenia na webovej stránke obchodu.

2. Obchod si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie predpisov, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke obchodu. Na zmluvy uzatvorené pred zmenou a doplnením predpisov sa uplatňuje verzia predpisov platná v deň zadania objednávky zákazníkom.

 

ZOYA Fashion - Elegantné spoločenské šaty pre dievčatá, deti, družičky na prvé sväté prijímanie, krst, plesy, svadby, narodeninové párty.

nahor
Sklep jest w trybie podglądu
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper Premium